BETALING
Bij Maxisafety kan er o.a. volgens de onderstaande manier betaald worden:
iDEAL
Paypal
Creditcard: American Express, Mastercard en VISA
Klarna: Achteraf betalen voor consumenten (NL/BE)
Achteraf betalen bij Maxisafety kan via Klarna. Achteraf betalen geeft de klant de mogelijkheid om achteraf te betalen. Zodra de bestelling verzonden is ontvang je als klant de factuur via Klarna. De daadwerkelijke betaling regel je als klant zelf met Klarna. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert Klarna een gegevenscontrole uit. Uw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals beschreven in de privacy verklaring van Klarna. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met Klarna niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over achteraf betalen met Klarna? Ga dan naar de website van Klarna.
Betaling na 30 dagen
Betaling na 30 dagen (enkel voor zakelijke klanten). Betaling na ontvangst goederen en factuur via bankoverschrijving. Bij goedkeuring door onze administratie heeft u 30 dagen na factuurdatum tijd om uw betaling te regelen. Goederen blijven eigendom van Maxisafety tot volledige betaling gebeurd is. Betaling van de goederen dient geheel te gebeuren.
Bancontact
Als Belgische klant kan je betalen via het betalingssysteem Bancontact.
KBC/CBC
Als Belgische klant kan je betalen via uw eigen bankrekening van KBC/CBC.
Belfius
Als Belgische klant kan je betalen via uw eigen bankrekening van Belfius.
Giropay
Als Duitse klant je betalen via de bankoverboeking betaalmethode Giropay.
Extra kosten
Wij rekenen geen extra kosten aan voor de gekozen betaalmethode.

Contactinformatie
Maxisafety
Weena 290
312 NJ Rotterdam
Tel. 010 – 713 81 54
info@maxisafety.nl

Algemene voorwaarden (info betaling)

Hieronder vindt u tevens een deel van onze algemene voorwaarden dat betrekking heeft op de betaling zoals tevens vermeld in onze algemene voorwaarden.
Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

Winkelwagen
Scroll naar boven